Snack's 1967
rồng bạch kim 99
Bây giờ là

 

 

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ VÍP

SỐ TUYỆT MẬT CHUẨN XÁC TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔMM NAY !!

COMBO 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + LÔ BẠCH THỦ SIÊU VÍP CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI CAM KẾT TRÚNG CHO CÁC BẠN DÁM CHƠI MIỀN BẮC: 1.000.000 VNĐ(1 TRIỆU)

TUYỆT MẬT - UY TÍN - CHÍNH XÁC (số đã được các chuyên gia chọn lọc và phân thích kĩ . Anh em hoàn toàn yên tâm để lấy số. )

Hỗ trợ nạp thẻ, có thẻ nạp cộng dồn ví dụ 5 cái 200K hoặc 10 cái 100k : VIETTEL-HOẶC GATE. Nạp thẻ điền số sẽ hiển thị lên chỗ bạn nạp

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
NẠP THẺ TẠI ĐÂY: CHỈ NHẬN THẺ VIETTEL,VINA, HOẶC GATE

THỐNG KÊ KẾT QUẢ  COMBO 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + LÔ BẠCH THỦ SỐ (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY COMBO 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + LÔ BẠCH THỦ VIP (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ NẠP PHÍ ĐỂ NHẬN SỐ
17/07/2019 TỶ LỆ TRÚNG TRƯỢT LÀ:100/100% TỐI ĐA 13 NGƯỜI NHẬN SỐ CÒN 13 PHIẾU NHẬN SỐ CHO CÁC BẠN XA BỜ
16/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 càng 576 + đề 78 + lô 73 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 14/14 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 càng 306 + đề 01 + lô 51 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 51X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 càng 505 + đề 02 + lô 82 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 02 + ĂN LÔ 82( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 càng 634 + đề 32 + lô 75 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 càng 276 + đề 67 + lô 10 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 10( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 483 + ĐỀ 89 + LÔ 02 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 02( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 17/17 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 758 + ĐỀ 85 + LÔ 20 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 14/14 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 463 + ĐỀ 53 + LÔ 86 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 825 + ĐỀ 52 + LÔ 25 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 25( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 758 + ĐỀ 57 + LÔ 21 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 379 + ĐỀ 97 + LÔ 61 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 97 + ĂN LÔ 61( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 14/14 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 273 + ĐỀ 37 + LÔ 83 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 37 + ĂN LÔ 83( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 120 + ĐỀ 21 + LÔ 13 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 120 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 13( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 10/10 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 812 + ĐỀ 23 + LÔ 98 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 98x2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 978 + ĐỀ 75 + LÔ 26 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 978 + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 14/14 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/07/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 284 + ĐỀ 83 + LÔ 72 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 284 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 72( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 764 + ĐỀ 86 + LÔ 50 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 50X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 734 + ĐỀ 38 + LÔ 24 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 734 + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 17/17 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 247 + ĐỀ 73 + LÔ 51 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 73+ ĂN LÔ 51( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 14/14 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 467 + ĐỀ 76 + LÔ 49 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 76+ ĂN LÔ 49( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 895 + ĐỀ 53 + LÔ 23 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 895 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 23( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 768 + ĐỀ65 + LÔ 54 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 768 + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 736 + ĐỀ 38 + LÔ 72 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 72X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 16/16 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 095 + ĐỀ 75 + LÔ 21 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 095 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 21( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 746 + ĐỀ 64 + LÔ 31 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 825 + ĐỀ 29 + LÔ 68 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 436 + ĐỀ 38 + LÔ 53 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 53X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 16/16 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 739 + ĐỀ 98 + LÔ 65 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 98 + ĂN LÔ 65( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 16/16 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 648 + ĐỀ 74 + LÔ 28 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 74 + ĂN LÔ 28( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 329 + ĐỀ 62 + LÔ 84 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 321 + ĐỀ 18 + LÔ 51 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 51X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 14/14 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 476 + ĐỀ 65 + LÔ 45 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 495 + ĐỀ 59 + LÔ 81 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 59 + ĂN LÔ 81( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 08/08 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 238 + ĐỀ 84 + LÔ 42 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 42x2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 797 + ĐỀ 67 + LÔ 86 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 797 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 86x2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 483 + ĐỀ 38 + LÔ 52 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 38 + ĂN LÔ 52( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 14/14 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 575 + ĐỀ 54 + LÔ 38 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 575 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 38X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 358 + ĐỀ 83 + LÔ 17 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 643 + ĐỀ 54 + LÔ 69 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 17/17 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 367 + ĐỀ 76 + LÔ 72 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 72( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 742 + ĐỀ 48 + LÔ 31 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 378 + ĐỀ 87 + LÔ 46 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 46( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 357 + ĐỀ 75 + LÔ 68 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 357 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 68( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 17/17 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/06/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 919 + ĐỀ 91 + LÔ 72 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 91 + ĂN LÔ 72( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 438 + ĐỀ 39 + LÔ 84 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 84X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 625 + ĐỀ 52 + LÔ 49 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 625 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 49X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 146 + ĐỀ 48 + LÔ 21 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 146 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 21( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 14/14 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 458 + ĐỀ 85 + LÔ 43 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 458 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 43( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 17/17 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 247 + ĐỀ 74 + LÔ 78 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 247+ TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 78( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 064 + ĐỀ 46 + LÔ 52 KẾT QUẢ : ĂN CÀNG 064 + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 582 + ĐỀ 28 + LÔ 20 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 20X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 732 + ĐỀ 23 + LÔ 71 KẾT QUẢ : TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 71X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 583 + ĐỀ 78 + LÔ 31 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 583 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 31( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 653 + ĐỀ 35 + LÔ 38 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỂ 35 + ĂN LÔ 38x2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 464 + ĐỀ 46 + LÔ 47 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 464 + TRƯỢT ĐỂ + ĂN LÔ 47( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 17/17 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 683 + ĐỀ 38 + LÔ 15 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỂ + ĂN LÔ 15X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 649 + ĐỀ 49 + LÔ 67 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 49 + ĂN LÔ 67 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 987 + ĐỀ 78 + LÔ 62 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRUỌT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 338 + ĐỀ 56 + LÔ 63 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRUỌT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 452 + ĐỀ 59 + LÔ 89 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRUỌT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 302 + ĐỀ 50 + LÔ 83 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRUỌT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 365 + ĐỀ 68 + LÔ 59 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 68 + ĂN LÔ 59X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 028 + ĐỀ 82 + LÔ 28 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 501 + ĐỀ 10 + LÔ 89 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 217 + ĐỀ 87 + LÔ 85 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 85 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 050 + ĐỀ 51 + LÔ 19 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 990 + ĐỀ 29 + LÔ 93 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 214 + ĐỀ 15 + LÔ 32 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 32 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 154 + ĐỀ 45 + LÔ 92 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 329 + ĐỀ 29 + LÔ 63 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 63 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 371 + ĐỀ 78 + LÔ 23 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 371 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 23X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 356 + ĐỀ 50 + LÔ 38 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 50 + ĂN LÔ 38 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 515 + ĐỀ 61 + LÔ 36 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 61 + ĂN LÔ 36 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/05/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 641 + ĐỀ 18 + LÔ 43 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 641 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 43 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 17/17 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 361 + ĐỀ 06 + LÔ 38 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 06 + ĂN LÔ 38 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 417 + ĐỀ 15 + LÔ 29 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 417 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 29 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 323 + ĐỀ 19 + LÔ 35 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 19 + ĂN LÔ 35X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 479 + ĐỀ 97 + LÔ 43 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 803 + ĐỀ 02 + LÔ 23 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 02 + ĂN LÔ 23X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 985 + ĐỀ 57 + LÔ 15 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 248 + ĐỀ 34 + LÔ 93 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 328 + ĐỀ 28 + LÔ 92 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 446 + ĐỀ 62 + LÔ 89 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 830 + ĐỀ 03 + LÔ 64 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 03 + ĂN LÔ 64 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 697 + ĐỀ 97 + LÔ 32 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 697 + ĂN ĐỀ 97 + ĂN LÔ 32 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 588 + ĐỀ 88 + LÔ 15 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 588 + ĂN ĐỀ 88 + ĂN LÔ 15 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 18/18 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 389 + ĐỀ 98 + LÔ 90 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 90 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 619 + ĐỀ 23 + LÔ 16 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 619 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 16X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 221 + ĐỀ 12 + LÔ 32 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 32X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 384 + ĐỀ 43 + LÔ 65 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 43 + ĂN LÔ 65 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 867 + ĐỀ 57 + LÔ 26 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 867 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 26X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 207 + ĐỀ 71 + LÔ 90 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 416 + ĐỀ 61 + LÔ 89 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 89 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 236 + ĐỀ 46 + LÔ 56 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 236 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 56 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 558 + ĐỀ 84 + LÔ 32 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 84 + ĂN LÔ 32X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 765 + ĐỀ 65 + LÔ 98 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 765 + ĂN ĐỀ 65 + ĂN LÔ 98 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 501 + ĐỀ 10 + LÔ 07 KẾT QUẢ : TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 10 + ĂN LÔ 07X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 764 + ĐỀ 64 + LÔ 28 KẾT QUẢ : ĂN 3 CÀNG 764 + ĂN ĐỀ 64 + ĂN LÔ 28 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 916 + ĐỀ 62 + LÔ 89 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 89 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 10/10 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 568 + ĐỀ 58 + LÔ 90 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 58 + ĂN LÔ 90 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 548 + ĐỀ 84 + LÔ 45 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 45X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 934 + ĐỀ 54 + LÔ 34 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 934 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 34X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 389 + ĐỀ 93 + LÔ 90 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 93 + ĂN LÔ 90 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/04/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 620 + ĐỀ 54 + LÔ 56 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 620 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 56X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 10/10 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 548 + ĐỀ 48 + LÔ 34 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 48 + TRƯỢT LÔ 34 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 689 + ĐỀ 87 + LÔ 29 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ 63 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 510 + ĐỀ 05 + LÔ 63 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 63 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 974 + ĐỀ 78 + LÔ 82 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 974 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 82 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 559 + ĐỀ 59 + LÔ 90 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 559 + ĂN ĐỀ 59 + ĂN LÔ 90 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 389 + ĐỀ 98 + LÔ 43 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 43X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 019 + ĐỀ 91 + LÔ 65 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 019 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 65 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 427 + ĐỀ 72 + LÔ 87 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 72 + ĂN LÔ 87X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 005 + ĐỀ 50 + LÔ 26 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 005 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 26X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 578 + ĐỀ 87 + LÔ 93 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 93 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 185 + ĐỀ 58 + LÔ 68 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 185 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 68X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 316 + ĐỀ 62 + LÔ 83 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 83 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 198 + ĐỀ 89 + LÔ 65 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 334 + ĐỀ 43 + LÔ 67 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 334 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 67X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 815 + ĐỀ 51 + LÔ 27 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + ĂN ĐỀ 51 + ĂN LÔ 27 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 06/06 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 682 + ĐỀ 28 + LÔ 91 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 682 + ĂN LÔ 91 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 720 + ĐỀ 21 + LÔ 93 KẾT QUẢ TRƯỢT COMBO( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 608 + ĐỀ 08 + LÔ 43 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 608 + ĂN ĐỀ 08 + ĂN LÔ 43X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 11/11 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 916 + ĐỀ 61 + LÔ 67 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 989 + ĐỀ 98 + LÔ 43 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 43X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 845 + ĐỀ 35 + LÔ 89 KẾT QUẢ TRƯỢT 3 CÀNG 845 + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 359 + ĐỀ 59 + LÔ 37 KẾT QUẢ ĂN 3 CÀNG 359 + ĂN ĐỀ 59 + ĂN LÔ 37( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 480 + ĐỀ 08 + LÔ 19 KẾT QUẢ TRƯỢT COMBO( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 04/07 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 302 + ĐỀ 02 + LÔ 38 KẾT QUẢ TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 02 + ĂN LÔ 38 X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 05/05 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 672 + ĐỀ 72 + LÔ 65 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 672 + ĂN ĐỀ 72 + ĂN LÔ 65( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 807 + ĐỀ 70 + LÔ 12 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 707 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 06/06 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 286 + ĐỀ 86 + LÔ 32 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 286 + ĂN ĐỀ 86 + ĂN LÔ 32( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 923 ĐỀ 32 + LÔ 89 KẾT QUẢ TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 89( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 05/05 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 510 + ĐỀ 10 + LÔ 12 KẾT QUẢ TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 05 + ĂN LÔ 12( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 505 + ĐỀ 05 + LÔ 15 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 505 + ĂN ĐỀ 05 + ĂN LÔ 15( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/03/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 310 ĐỀ 65 + LÔ 91 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 310 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 91( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 214 + ĐỀ 41 + LÔ 63 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 214 + ĂN ĐỀ 16 + ĂN LÔ 63( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 356 + ĐỀ 16 + LÔ 87 KẾT QUẢ TRƯỢT CÀNG 356 + ĂN ĐỀ 16 + ĂN LÔ 87( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 948 + ĐỀ 84 + LÔ 54 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 948 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 54 X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/21 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 168 + ĐỀ 68 + LÔ 91 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 168 + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 91( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 232 + ĐỀ 32 + LÔ 64 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 232 + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 64( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 07/07 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 311 + ĐỀ 65 + LÔ 39 KẾT QUẢ ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 39( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 793 + ĐỀ 39 + LÔ 62 KẾT QUẢ TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 62( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 782 + ĐỀ 28 + LÔ 41 KẾT QUẢ TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 41x2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/09 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 485 + ĐỀ 58+ LÔ 45 KẾT QUẢ TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 45x2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 05/05 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 826 + ĐỀ 62 + LÔ 71 KẾT QUẢ ĂN CÀNG 826 + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 07/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 785 + ĐỀ 58 + LÔ 21 KẾT QUẢ TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 21X2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 10/10 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 843 + ĐỀ 43 + LÔ 32 KẾT QUẢ :ĂN CÀNG 843 + ĂN ĐỀ 43 + TRƯỢT LÔ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/02/2019 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 458 + ĐỀ 85 + LÔ 57 KẾT QUẢ :TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 57x2( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/13 NGƯỜI NHẬN SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN TIN TƯỞNG

SOIXSMB.YN.LT

hot Nếu bạn dành 1% sự tin tưởng vào tuyetmatxsmb.yn.lte, chúng tôi sẽ chứng minh 99% còn lại. Phân tích thống kê toàn diện, và chính xác tuyệt đối . Soi cầu XSMB, lựa chọn cặp số tốt nhất.

hot Với phương châm Uy Tín - Tuyệt Mật - Chính Xác cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu giày công phân tích bằng những phương pháp chuyên nghiệp website chúng tôi luôn cung cấp cho bạn cầu lô cầu đề chuẩn nhất trong ngày